O nama

Inicijativa za osnivanje udruga pokrenuta je nakon niza godina rada sa tvrtkama, koje su uglavnom iz područja ICT-a, te drugih srodnih djelatnosti.

Kao jedan od osnovnih problema koji se želi riješiti radom ove udruge:

 • Nedostatak mjesta za razmjenu znanja i iskustava u struci, kao i profesionalno usavršavanje izvan sustava formalnog obrazovanja
 • Nedostatak kvalificiranog kadra (zaposlenika ili vanjskih suradnika) za pojedine projekte u ICT-u (nedostatak formalno obrazovanog kadra, ali i neusklađenost formalnog obrazovanja sa potrebama na tržištu rada)
 • Potreba za novim modelima suradnje, drugačijih od do sada ustaljenih koji su se odnosili isključivo na zapošljavanje u stalni radni odnos

Ciljevi udruge:

 • Potaknuti razvoj ICT struke u Slavonskom Brodu
 • Osigurati preduvjete za kvaliteteniju razmjenu znanja i iskustava
 • Omogućiti neformalno obrazovanje i potaknuti cjeloživotno obrazovanje
 • Povećati zapošljivost unutar sektora
 • Poticanje poduzetništva

Zašto udruga:

Svrha osnivanja udruge je prvenstveno formaliziranje rada dosadašnjih inicijativa koje su se pojavile tijekom godina suradnje između tvrki, obrazovnih institucja, freelancera i ostalih zainteresiranih dionika.

Osnivanjem udruge se stvara preduvijet:

 • Za prikupljanje sredstava iz raznih izvora financiranja
 • Realizacija i financiranje projekata koji su u cilju članova udruge i šire zejdnice
 • Suradnja sa insititucijama i drugim pravnim subjektima na provođenju ideja, inicijativa i projekata koji zahtjevaju pravno reguliran status
 • Jasnije detektiranje problema i potreba, te organizirano i redovito provođenje aktivnosti sa jasnim vremenskim rokovima odgovornostima i u konačnici ishodima i ciljevima pojedine aktivnosti

Aktivnosti udruge:

 • Organiziranje stručnih skupova, kampova, seminara i drugih oblika edukacijskih aktivnosti iz područja ICT-a, grafičkog dizajna i drugih srodnih djelatnosti
 • Suradnja sa ključnim dionicima, što uključuje: obrazovne i druge institucije, medije, jedinice lokalne samouprave, razvojne agencije i sl.
 • Pisanje projektata i namicanje sredstava za provođenje istih
 • Provođenje aktivnosti koje promoviraju stručna znanja i razovoj ICT-a i drugih srodnih zanimanja
 • Umrežavanje tvrtki i pojedinaca koji se bave ICT djelatnostima i drugim srodnim djelatnostima
 • Promocija udruge, njezinih članova, te aktivnosti i područja djelovanja kojima se udruga bavi
 • Promocija inovacija i razvoj poduzetništva

 

Udrugu Connect IT sufinancira Brodsko-posavska županija

Projekt STEMčići sufinancira Grad Slavonski Brod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *