STEM Centar 1.0

Projekt “STEM centar 1.0” financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Vrijednost projekta iznosi 94.725,00 KN/ 12.572,17 EUR, od toga Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje bespovratna sredstva projektu udruge u iznosu od 91.549,14 KN / 12.150,66 EUR, a vlastita sredstva iznose 3.175,86 kn/ 421,51 EUR.

Nositelj projekta je Udruga Connect IT- za razvoj informacijsko- komunikacijskih tehnologija, a ima za cilj uspostaviti STEM centar u Slavonskom Brodu kao mjesto za razvoj i provedbu izvannastavnih aktivnosti usmjerenih na poticanje razvoja kompetencija za odgoj i obrazovanje u prirodoslovno-matematičkom području i razvijati inovativne izvannastavne aktivnosti usmjerene za provedbu neformalnih programa obrazovanja s ciljem poticanja kulture stvaralaštva i inovacija kod djece i mladih.

Opći cilj projekta je povećati mogućnost djece i mladima da izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. S obzirom na navedeno projekt upravo svojim aktivnostima potiče razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih znanosti kroz sve sfere projektnih elemenata odnosno aktivnosti.Projekt “STEM Centar 1.0” u svojoj provedbi uključuje različite skupine, pojedince i organizacije. Temeljni naglasak na pripadnike u društvu u kontekstu ovog projekta je na djecu i mlade koji su glavni akteri ovog projekta. Upravo djeci i mladima ovaj projekt nastoji stvoriti plodno tlo za stjecanje novih znanja i vještina primjenjivih u kasnijim životnim fazama.

Partneri projekta su: Tehnička škola Slavonski Brod, Obiteljski koordinator- Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu i Urduga marketinških aktivnosti “LIMA”.

U projektu su planirane sljedeće aktivnosti:
1.STEM akademija: “STEM za najmlađe” i “STEM za starije
2. STEM izložba
3. STEM games
4. Edukacija o financijskoj pismenosti
5. Edukacija o digitalnoj pismenosti
6. Edukacija o medijskoj pismenosti
7. Dani otvorenih vrata

Projekt se provodi u periodu od 13.10.2022. do 31.08.2023. godine

Za više informacija o samom održavanju projektnih aktivnosti pratite web stranicu i društvene mreže.

Upite možete postaviti na: matej@connect-it.hr

Projekt je sufinanciralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Connect IT – za razvoj informacijsko-komunikacijskh tehnologija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *