Neformalni program obrazovanja: ASP.NET

 1. Osnovni podatci o programu
  1. Naziv programa:
   1. ASP.NET programer
  2. Obrazovni sektor:
   1. Elektrotehnika i računalstvo
  3. Razina obrazovanja:
   1. Neformalno obrazovanje
  4. Razina složenosti poslova:
   1. razina 4
  5. Trajanje programa (u satima):
   1. 60 sati
  6. Uvjeti upisa:
   1. U program usavršavanja za ASP.NET programera mogu se
    upisati polaznici koji imaju:
    1. navršenih 18 godina života 
    2. završen prvi stupanj visokog obrazovanja iz područja elektrotehnike i računalstva (minimalno 4 godine trajanja) 
    3. najosnovniju informatičku pismenost (provjera u ustanovi) 
    4. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za pohađanje programa 
    5. najosnovnija znanja i vještina iz područja programiranja (C/C++ jezik) 
  7. Radno okruženje i uvjeti rada:
   1. Program se održava u specijaliziranim prostorima  
   2. Dugotrajan rad na računalu, izrada programskih rješenja, izrada baza podataka  
 2. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa 
  1. Osmisliti vlastiti algoritam za rješavanje problem unutar programskog jezika C# 
  2. Izrada .NET aplikacija 
  3. Izrada HTML stranice 
  4. Raditi promjene na pojedinim dijelovima programskog koda 
  5. Izrada WEB .NET APP 

3. Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja u trajanju od 60 sati realizirat će se u grupnom predavanju. Predavanja se sastoje od kombinacije prezentacije, grupnog i individualnog rada, a izvode se u specijaliziranoj učionici. Specijalizirana učionica opremljena je: 

 • računala s odgovarajućim softverom za izvođenje programa 

Tijekom predavanja polaznici su obavezni dolaziti na predavanja. Predavanja se izvode u stvarnom vremenu. Sastavljena su od teorijskog dijela i praktičnog dijela.  Teorijski dio nastave sastoji se od 30 sati, a praktični dio izvršava se u 30 sati. 

Ukupno je planirano tri obavezne nastavne cjeline:  1. Uvod u C# programski jezik, 2. HTML jezik, 3. ASP.NET API. Teorijska i praktična nastava izvode se u specijaliziranoj učionici. Specijalizirana učionica opremljena je računalnom opremom, svaki polaznik ima svoje radno mjesto.  

Rad polaznika tijekom praktične nastave nadzirat će voditelj praktične nastave. 

Voditelj praktične nastave može biti mag.ing. elektrotehnike, sveučilišni prvostupnik s usmjerenjem računalstvo s najmanje pet godina radnog iskustva u provođenju sadržaja programa izobrazbe. 

Za nastavni plan, program rada i završnu provjeru stečenih znanja i vještina te ostale materijale kliknite na odabrani gumb:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *