Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice

Projekt “Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice” ima za cilj osnažiti kapacitete prijavitelja i partnera za provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici usmjerenih na rješavanje problema ciljanih skupina s koja rade te pripremljenost na kvalitetan nastavak rada organizacije i rad s volonterima u kriznim situacijama. 

Nositelj projekta je udruga ARTECO PAVLETIĆ, a partneri su UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH NOVA GRADIŠKA, Connect IT udruga za razvoj informacijsko – komunikacijskih tehnologija i Udruga mladih Feniks. 

U sklopu projekta planirane su iduće aktivnosti: 

  1. Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva 
  1. Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini 
  1. Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama 
  1. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama(mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama) 
  1. Kreiranje mentorskog programa za prilagodbu prijavitelja i drugih partnera kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu 
  1. Implementiranje programa kod prijavitelja i partnera kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu 
  1. Pružanje mentorske podrške za prilagodbu prijavitelja i drugih partnera kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu 
  1. Održana edukacija o informatičkoj pismenosti 

Navedene aktivnosti u potpunosti su usmjerene na jačanje kapaciteta partnera i prijavitelja u području osiguravanja vidljivosti i financiranja OCD-ova, podizanja kvalitete i opsega aktivnosti i krajnjih korisnika, u cilju odgovaranja na potrebe lokalne zajednice i svoje kao organizacija civilnog društva 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 466.910,00 HRK / 61,962.69 €. 

Razdoblje provedbe projekta: 03.2022. – 02.2023. 

Za više informacija o samom održavanju projektnih aktivnosti pratite web stranicu i društvene mreže. 

Upit možete postaviti na: arteco.sb@gmail.com 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Connect IT – za razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *