Lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a

U sklopu projekta “Connect 4.0 Lab”, UP.04.2.1.11.0006 održali smo edukaciju pod nazivom “Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a”.

Edukaciju je vodio vanjski stručnjak s iskustvom u razvoju civilnog društva i pružanju podrške u provedbi promjena usmjerenih na razvoj i održivost lokalnih zajednica – Krešimir Čanić.

Svrha ove edukacije bila je pružiti polaznicima osnovna znanja potrebna za aktivno i učinkovito djelovanje organizacija civilnog društva (OCD-a) u lokalnim zajednicama, te dodatno ojačati njihove kapacitete.

Polaznici su ostvarili sljedeće opće ishode učenja:

PRINCIPI ODRŽIVOG RAZVOJA

 • Upoznati s osnovnim načelima održivog razvoja (OR)
 • Prikazati ključne dokumente za OR na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini
 • Naglasiti važnost održivog razvoja za napredak lokalnih zajednica

SEKTORI U DRUŠTVU I NJIHOVA ULOGA

 • Upoznati s osnovnim sektorima društva i njihovim ulogama
 • Definirati njihovu važnost i ulogu u razvoju lokalnih zajednica i društva u cjelini

RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE/ORGANIZACIJA ZAJEDNICE; MOTIVACIJA ZA RAD U LOKALNOJ ZAJEDNICI

 • Predstaviti osnovne principe organiziranja zajednice
 • Podići svijest o razini predanosti polaznika za dugoročni angažman u aktivnostima mobiliziranja zajednice / Uloga organizatora zajednice
 • Razmjena praktičnih iskustava
 • Pripremiti sudionike za primjenu stjecanja znanja i vještina u vlastitim zajednicama

SUDJELOVANJE JAVNOSTI / PARTNERSTVO

 • Upoznati sa osnovama uključivanja građana u proces donošenja odluka i načinima suradnje
 • Predstaviti koristi međusektorske suradnje

DOBRO UPRAVLJANJE

 • Prezentirati načela dobrog upravljanja”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Connect IT – za razvoj informacijsko-komunikacijskh tehnologija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *