Connect 4.0 Lab

Projekt Connect 4.0 Lab ima za cilj ojačati kapacitete partnerskih udruga za provedbu neformalnih programa obrazovanja i prilagodbu kriznim situacijama s ciljem poticanja kulture stvaralaštva i inovacija kod djece i mladih.

Nositelj projetka je Udruga Connect IT – za razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a partneri su: Udruga inovativne hrvatske informacijske tehnologije (INNCRO IT), Udruga MOST 352, Udruga marketinških aktivnosti LIMA.

Projekt je to koji ima sljedeće aktivnosti:
1. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i volontera
2. Jačanje kapaciteta OCD-a za unaprjeđivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina
3. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama
4. Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima
5. Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici
6. Organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području sociljanog uključivanja i obrazovanja

Ovaj će projekt omogućiti svojevrsno “restrukturiranje” partnerskih udruga i usmjeravanje njihovog rada na najnovije tehnologije, alate i programe za neformalno obrazovanje i djelovanje u zajednici.

Partnerske udruge će na inovatinije načine promovirati i organizirati aktivnosti unaprjeđenja STEM vještina kao i rad s volonterima i provedbu volonterskih programa kroz nova znanja.

Jačanjem kapaciteta udruga o unaprjeđenju javne svijesti i aktivnostima zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina postavit će se temelj za budućnost kakva ona treba izgledati na regionalnoj i državnoj razini. Prijavitelj i partneri će svojim primjerom stvoriti jak pritisak na ostale OCD-ove u okruženju kako bi se i oni stavili na raspolaganje lokalnoj zajednici i inače, a pogotovo u kriznim situacijama.

Ukupna vrijednost projekta: 495.892,00 kn od čega je Europska unija sufinancirala 421.508,20 kn (85%) dok je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske izvdojeno 74.383,80 kn (15%).

Razdoblje provedbe projekta: 21.3.2022. – 21.9.2023. godine

Za više informacija o samom održavanju projektnih aktivnosti pratite web stranicu i društvene mreže.

Upite možete postaviti na: matej@connect-it.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Connect IT – za razvoj informacijsko-komunikacijskh tehnologija.