Participativna procjena potreba i planiranje održivog razvoja

u sklopu projekta „Connect 4.0 Lab“ – UP.04.2.1.11.0006 održali smo edukaciju naziva “Participativna procjena potreba i planiranje održivog razvoja”. Edukaciju je vodio vanjski stručnjak s iskustvom u razvoju civilnog društva i pružanju podrške u provedbi promjena usmjerenih na razvoj i održivost lokalnih zajednica – Krešimir Čanić. Prostor održavanja bio je u Connect-IT-u, a prisustvovalo je ukupno 12 polaznika, među kojima su volonterski članovi Udruga inovativne hrvatske informacijske tehnologije (INNCRO-IT), Udruga MOST 352 i Udruga marketinških aktivnosti LIMA.

Svrha ove edukacije bila je pružiti polaznicima osnovna znanja potrebna za aktivno i učinkovito djelovanje organizacija civilnog društva (OCD-a) u lokalnim zajednicama, te dodatno ojačati njihove kapacitete.

Polaznici su ostvarili sljedeće opće ishode učenja:

Načela Održivog Razvoja i Ciljevi Održivog Razvoja

  • Upoznati s osnovnim načelima održivog razvoja i ciljevima održivog razvoja
  • Prikazati ulogu sektora u društvu i kako oni doprinose održivom razvoju
  • Naglasiti važnost sudjelovanja javnosti u odlučivanju i međusektorske suradnje te osnove organiziranja zajednice

Procjena Potreba

  • Upoznati sudionike s važnošću procjene potreba i planiranja temeljenog na njoj
  • Prenijeti znanje i vještine o metodama procjene potreba
  • Učiti o tehnikama i korisnim alatima za prikupljanje podataka
  • Planirati provedbu procjene potreba

Planiranje Održivog Razvoja

  • Upoznati s važnošću planiranja za uspjeh organizacije
  • Predstaviti elemente i korake u strategijskom planiranju za intervju “Razvoj Lokalne Zajednice”
  • Učiti izradu smjernica i kreiranje prvih verzija – identificiranje problema/prepreka, područja/prioriteta”

Ova edukacija je imala za cilj osnažiti OCD-e za aktivno i učinkovito djelovanje te za pružanje odgovora na potrebe lokalnih zajednica, posebno u situacijama krize.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Connect IT – za razvoj informacijsko-komunikacijskh tehnologija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *